Prawo spółek handlowych:

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa spólek handlowych. Pomoc prawna obejmuje zakadanie, likwidację, upadłości spółek, obsługujemy pracę zarządów i rad nadzorczych przygotowując niezbędną dokumentację, prowadzimy zgromadzenia akcjonariuszy jak i wspólników. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych pomiędzy wspólnikami bądź akcjonariuszami, jak też w postępowaniach sadowych dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek. Przedmiot działalności Kancelarii w zakresie prawa spółek handlowych obejmuje:

 • prowadzenie postęopowań mających na celu rejestracje podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej rejestracji zmian organizacyjnych i osobowych w Krajowym Rejestrze Sadowym,
 • tworzenie projektów umów spółek, statutów, regulaminów oraz innych dokumentów wewnętrznych,
 • sporządzanie projektów kontraktów menedżerskich
 • uczestnictwo i przygotowanie posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń akcjonariouszy i zgropmadzeń wspólników,
 • obsługa prawna transakcji zbycia lub obciążenia akcji lub udziałów
 • prowadzenie negocjacji oraz reprezentacja Klientów w sporach sądowych i przedsądowych,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie przekształceń, podziałów, przejęć a także likwidacji spółek handlowych,
 • kompleksową obsługę prawną innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym stowarzyszeń i fundacji

aktualności

 • Gramy z Orkierstrą!

  Dnia 14.01.2018 r. adw. Anna Winnicka - Skalniak oraz adw. Dariusz Celej uczestniczyli w 3 Orkiestrowym Lubuskim Maratonie Indoor Cycling.

 • Nowe przepisy dla kierowców

  Od 24 lipca 2015 zmieniły się przepisy, umoziwaja one odebranie kierowcy prawa jazyd do 3 miesięcy...

 • Zmieniamy godziny pracy

  Od stycznia 2015 roku asza kancelaria jest do Państwa dyzpozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.

zaufali nam