Oferta

dla przedsiębiorców:

Stała obsługa prawna Zielona Góra

zawsze do usług

Stała obsługa prawna jest ofertą skierowaną do klientów prowadzących działalność gospodarczą a także spółek i innych podmiotów gospodarczych. Stała obsługa prawna polega na zapewnieniu przez Kancelarię kompleksowego doradztwa prawnego i prowadzenia spraw zleconych we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych Klientów działalności , niezależnie od ich skomplikowania i rodzaju.

Dodatkowo w zależności od potrzeb naszych Klientów gwarantujemy pozostawanie w stałym kontakcie pracowników Kancelarii z Klientem nie tylko w formie osobistych spotkań w miejscu dogodnym dla naszego Klienta lecz także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość tj. telefon, e-mail, fax.

Powyższa oferta skierowana jest nie tylko do firm, które nie zatrudniają własnych prawników, lecz także do firm posiadających wewnętrzne biura prawne. Wieloletnia praktyka i doświadczenia pozwala nam w należyty sposób realizować pomoc prawną we współpracy z firmowymi prawnikami.

Organizacja pracy Kancelarii oraz wspomagające jej pracę rozwiązania informatyczne ułatwiają pracownikom monitoring aktualnego stanu prowadzonych spraw i jednoczesną możliwość nadzoru Klienta nad zaangażowaniem i terminowością realizacji wykonywanych działań w oparciu o system informatyczny e-kancelaria

Stała obsługa prawna obejmuje m. in.

 • udzielania porad prawnych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością w nieograniczonej ilości, stosownie do potrzeb klienta,
 • opiniowanie i przygotowanie projektów umów, statutów, regulaminów, uchwał i innych dokumentów,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa,
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami i kontrahentami,
 • reprezentowanie Klienta przed Sądami, organami administracji a także występowanie przed organami egzekucyjnymi i innymi instytucjami,
 • windykacja należności,

Stała obsługa prawna jest realizowana na podstawie zawartej między Kancelarią a Klientem indywidualnej umowy. Treść umowy jest każdorazowo dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia Klientowi korzystne warunki współpracy z Kancelarią i możliwość skorzystania z pomocy prawników w każdym czasie.

Oferta

klient indywidualny:

Kancelaria adwokacka Zielona Góra

zawsze do usług

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu wielu dziedzin prawa na rzecz osób fizycznych. W swojej pracy napotykamy na szereg skomplikowanych zagadnień prawnych, co pozwala nam na bieżąco rozwiązywać problemy prawne w sposób spełniający oczekiwania naszych Klientów. Każda sytuacja w której znaleźli się nasi Klienci jest wyjątkowa a prawnicy naszej Kancelarii podchodzą do niej w indywidualny sposób. Przed zleceniem prowadzenia sprawy nasi Klienci mają możliwość osobistego spotkania się z prawnikami, omówienia sprawy i podjęcia swobodnej decyzji w przedmiocie ewentualnego zlecenia Nam prowadzenia Państwa sprawy.

Nasze usługi na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:

 • ustne porady prawne,
 • pisemne analizy prawne, opiniowanie i redagowanie treści umów, sporządzanie pism procesowych (pozwy, apelacje, zażalenia, pisma przygotowawcze)
 • prowadzenie negocjacji
 • zastępstwo procesowe:
  • w sprawach cywilnych (sprawy z zakresu realizacji umów, o zapłatę, o odszkodowanie, zniesienie współwłasności, itp.)
  • w sprawach rodzinnych (rozwody, alimenty, podział majątku wspólnego, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, itp.)
  • w sprawach spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, itp.)
  • w sprawach karnych (obrona w postępowaniu przed prokuraturą, sądami, udział w przesłuchaniach na policji, itp.)
 • dochodzenie należności od dłużników

Oferta

zasady współpacy:

zbiór reguł

dla lepszej współpracy

Wychodząc naprzeciw różnorodnym życzeniom naszych Klientów proponujemy w pełni elastyczny, dostosowany indywidualnie do potrzeb danego Klienta oraz zależny od jego wyboru, sposób rozliczenia z Kancelarią. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z Klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej. Kancelaria proponuje swoim Klientom cztery atrakcyjne rodzaje rozliczeń tj:

1. System wynagrodzenia ryczałtowego
Jest to zindywidualizowana oferta dostosowana do potrzeb klienta. Wraz z Klientem ustalone zostaje zapotrzebowanie na usługi prawne wraz z określoną stałą stawka miesięcznego wynagrodzenia Kancelarii w oparciu o zakres i specyfikacje zadań. Zaletą powyższego systemu stałe uzgodnione wynagrodzenie Kancelarii bez względu na ilość zleconych spraw i poświęcony czas pracy prawników.

2. System wynagrodzenia godzinowego
Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia. System ten jest stosowany tak przy stałej stałej obsłudze prawnej jak i w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności prac. Korzyścią takiego systemu jest zapłata przez Klienta wyłącznie za efektywny czas pracy Kancelarii. Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia ustalona zostaje stawka wynagrodzenia za godzinę pracy Kancelarii, a klient otrzymuje jasne i przejrzyste rozliczenie.

3. System wynagrodzenia kwotowego
W tym przypadku ustalona zostaje indywidualnie z Klientem konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

Warunki współpracy oraz sposób rozliczeń ustalane są idnywidualnie z każdym Klientem, dlatego też możliwe jest ustalenia innego sposobu zapłaty wynagrodzenia za nasze usługi.


Kancelaria adwokacka w Zielonej Górze świadczy kompleksowe usługi prawne dla Klientów indywidualnych, przedsiębiorców krajowych i zagranicznych oraz Klientów sektora publicznego. Adwokat Zielona Góra - alimenty, rozwody, upadłość, restrukturyzacja firmy, rozliczenia za pracę za granicą oraz inne specjalizacje.

aktualności

 • Gramy z Orkierstrą!

  Dnia 14.01.2018 r. adw. Anna Winnicka - Skalniak oraz adw. Dariusz Celej uczestniczyli w 3 Orkiestrowym Lubuskim Maratonie Indoor Cycling.

 • Nowe przepisy dla kierowców

  Od 24 lipca 2015 zmieniły się przepisy, umoziwaja one odebranie kierowcy prawa jazyd do 3 miesięcy...

 • Zmieniamy godziny pracy

  Od stycznia 2015 roku asza kancelaria jest do Państwa dyzpozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.

zaufali nam