Oferta

dla przedsiębiorców:

pic_1

Stała obsługa prawna

zawsze do usług

Stała obsługa prawna jest ofertą skierowaną do klientów prowadzących działalność gospodarczą a także spółek i innych podmiotów gospodarczych. Stała obsługa prawna polega na zapewnieniu przez Kancelarię kompleksowego doradztwa prawnego i prowadzenia spraw zleconych we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych Klientów działalności , niezależnie od ich skomplikowania i rodzaju.

Dodatkowo w zależności od potrzeb naszych Klientów gwarantujemy pozostawanie w stałym kontakcie pracowników Kancelarii z Klientem nie tylko w formie osobistych spotkań w miejscu dogodnym dla naszego Klienta lecz także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość tj. telefon, e-mail, fax.

Powyższa oferta skierowana jest nie tylko do firm, które nie zatrudniają własnych prawników, lecz także do firm posiadających wewnętrzne biura prawne. Wieloletnia praktyka i doświadczenia pozwala nam w należyty sposób realizować pomoc prawną we współpracy z firmowymi prawnikami.

Organizacja pracy Kancelarii oraz wspomagające jej pracę rozwiązania informatyczne ułatwiają pracownikom monitoring aktualnego stanu prowadzonych spraw i jednoczesną możliwość nadzoru Klienta nad zaangażowaniem i terminowością realizacji wykonywanych działań w oparciu o system informatyczny e-kancelaria

Stała obsługa prawna obejmuje m. in.

  • udzielania porad prawnych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością w nieograniczonej ilości, stosownie do potrzeb klienta,
  • opiniowanie i przygotowanie projektów umów, statutów, regulaminów, uchwał i innych dokumentów,
  • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa,
  • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami i kontrahentami,
  • reprezentowanie Klienta przed Sądami, organami administracji a także występowanie przed organami egzekucyjnymi i innymi instytucjami,
  • windykacja należności,

Stała obsługa prawna jest realizowana na podstawie zawartej między Kancelarią a Klientem indywidualnej umowy. Treść umowy jest każdorazowo dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia Klientowi korzystne warunki współpracy z Kancelarią i możliwość skorzystania z pomocy prawników w każdym czasie.

Nasza oferta

pic_2

Klient indywidualny

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu wielu dziedzin prawa na rzecz osób fizycznych. W swojej pracy napotykamy na szereg skomplikowanych zagadnień prawnych, co pozwala nam na bieżąco rozwiązywać problemy prawne w sposób spełniający oczekiwania naszych Klientów. ażda sytuacja w której znaleźli się nasi Klienci jest wyjątkowa a prawnicy naszej Kancelarii podchodzą do niej w indywidualny sposób.

zobacz więcej...

Zasady

pic_2

Dla łatwiejszczej współpracy

Wychodząc naprzeciw różnorodnym życzeniom naszych Klientów proponujemy w pełni elastyczny, dostosowany indywidualnie do potrzeb danego Klienta oraz zależny od jego wyboru, sposób rozliczenia z Kancelarią. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z Klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej.

zobacz więcej...

aktualności