Doradztwo podatkowe i osługa księgowa:

Wychodzimy naprzeciw twoim potrzebom.

Nasza oferta usług księgowych i usług doradztwa podatkowego jest skierowane zarówno do osób otwierających działalność jak i doświadczonych przedsiębiorców.

doradztwo

DORADZTWO PODATKOWE

Doradca podatkowy pomoże odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych.

Doradca podatkowy to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy. Współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy. W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej.

Szeroki zakres świadczonych przez nas usług czyni nas rzetelnym partnerem biznesowym. Obsługujemy firmy w ramach szeroko pojętego doradztwa podatkowego, od pomocy przy zakładaniu działalności, po sporządzanie analiz finansowych.

doradztwo

OBSŁUGA KSIĘGOWA I KADROWA

Oferta obsługi księgowej to kompleksowe usługi rachunkowe dla małych i średnich firm. Udzielamy wsparcia na wszystkich etapach prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, niezależnie od jej charakteru oraz branży, w której Państwo działają.

Oferta naszego biura skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak i większych podmiotów. Prowadzimy kompletną ewidencję księgową, sporządzamy sprawozdania finansowe, opracowujemy politykę rachunkowości i świadczymy wszelkie inne usługi księgowe

Młodym przedsiębiorcom oferujemy przede wszystkim pomoc w założeniu pierwszej firmy. Chętnie pomożemy w przygotowaniu dokumentów koniecznych do rozpoczęcia działalności oraz doradzimy jak załatwić wszystkie inne formalności.

Oferujemy w szczególności:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

  • opracowanie zakładowego planu kont,

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

  • sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat,

Ewidencja PKPiR, ryczałt, karta podatkowa:

  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  • doradztwo w zakresie możliwości wyboru jednej z powyższych form ewidencji,

  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),

  • ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji,

Obsługa podatkowa:

  • sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (m.in. PIT, VAT),

  • pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych,

  • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,

  • prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika

  • reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli),

Rozliczenie ZUS:

  • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych,

  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,

  • stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa,

Obsługa kadrowa:

  • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika,

  • wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,

  • prowadzenie kalendarza pracowniczego, szczególnie urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyński oraz innych spraw z tym związanych,

  • wykonanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia, wynagrodzenia,

  • deklaracje PFRON

  • szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców,

  • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,

Obsługa płacowa:

  • wykonanie list płac z umów o pracę,

  • utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych,

  • dopilnowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wysyłanych oraz imiennych raportów miesięcznych do ZUS,

NASZE USŁUGI TO PRZEDE WSZYSTKIM:

  • reprezentowanie przed organami podatkowymi, organami celnymi oraz sądami administracyjnymi I i II instancji ( sporządzanie pism, udział w spotkaniach i rozprawach),
  • konsultacje i porady z zakresu prawa podatkowego;
  • audyty podatkowe,
  • sprawdzanie prawidłowości rozliczeń podatkowych z tytułu: podatku dochodowego, podatku VAT, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków gminnych
  • planowanie podatkowe w celu obniżenia obciążeń podatkowych,
  • analizy działalności firm i określanie istotnych obszarów ryzyka podatkowego
  • sporządzanie zeznań rocznych (PIT)
  • przegląd ksiąg rachunkowych pod względem poprawności klasyfikacji operacji gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych,
  • bieżące doradztwo dotyczące planowania podatkowego, formowania i rozwoju polityki podatkowej przedsiębiorców;
  • cło i doradztwo w zakresie podatku akcyzowego
  • sporządzanie opinii, interpretacje przepisów prawa podatkowego
  • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych

aktualności

  • Gramy z Orkierstrą!

    Dnia 14.01.2018 r. adw. Anna Winnicka - Skalniak oraz adw. Dariusz Celej uczestniczyli w 3 Orkiestrowym Lubuskim Maratonie Indoor Cycling.

  • Nowe przepisy dla kierowców

    Od 24 lipca 2015 zmieniły się przepisy, umoziwaja one odebranie kierowcy prawa jazyd do 3 miesięcy...

  • Zmieniamy godziny pracy

    Od stycznia 2015 roku asza kancelaria jest do Państwa dyzpozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.

zaufali nam